Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları

Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları 21.05.2014 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Açıklama : Esasların geçici 1. maddesi uyarınca 21.05.2014 tarihinden önce Yardımcı Doçent kadrosunda görev yapan Öğretim Üyelerimizin aynı kadroda yeniden atamalarında 21.05.2017 tarihine kadar bu esaslar dikkate alınmayacaktır.

Başa Dön