Sözleşmeli Bilişim Personeli İlanı

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 07/12/2018 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 2 (iki) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Sözleşmeli Bilişim Personeli ilanı için tıklayınız.

Başvuru formu için tıklayınız.

* Başvurular için : Abdullah ÇORUMLUOĞLU (Personel Daire Başkanlığı-0 232 329 35 35 Dahili:1356)

* * Sözleşmeli Bilişim Personeli ilanımızın resmi gazetede ilan edilmesinden dolayı son başvuru tarihi ve başvuru sonuçlarının ilan tarihi değişmiştir. 

Başa Dön