Sözleşmeli Bilişim Personeli Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazananlara Ait Duyuru

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 07/12/2018 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığında  yapılacak yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Aday Linki:  Sözleşmeli Bilişim Personeli Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazananlara Ait Liste

Başa Dön