Sözleşmeli Bilişim Personeli Yazılı Sınav Sonucu

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 07/12/2018 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığında  yapılan yazılı sınav sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

Sonuç listesi için tıklayınız 

 

Not:  Sınav sonucu itirazları Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na yapılacaktır. 

Başa Dön