2828 Sayılı Kanun Kapsamında ve EKPSS Sonuçlarına Göre Atamalar Hakkında Duyuru

Üniversitemize 2828 Sayılı Kanun kapsamında ve EKPSS sonuçlarına göre ataması yapılanlar için aşağıda istenen belgeleri 15/01/2019 tarihi saat 17:00'ye kadar Personel Daire Başkanlığı (İdari Personel Birimi) şahsen getirmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar belgelerini mazeretsiz olarak getirmeyenler çekilmiş sayılacağından atamaları iptal edilecektir.

İstenen Belgeler: 

1)  Atama dilekçesi

2)  Atama Başvuru Formu

3)  Onaylı kimlik fotokopisi

4)  Mezuniyet (Aslı veya tasdikli fotokopisi)

5)  3 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm boyutlarında ve son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)

6)  Var ise; Hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge

7)  Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)

8)  Hizmet Belgesi (Halen veya daha önce memuriyeti bulunanlar için)

9)  Adli Sicil Belgesi

10)  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

 

 

Başa Dön