İzmir Katip Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri

13/12/2018 tarih ve 2018/21-06 sayılı Senato Kararı ile belirlenip Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 27/12/2018 tarihli toplantısında uygun görülen Üniversitemiz "Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri" ne buradan ulaşabilirsiniz.

Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri'nin 4. maddesi uyarınca bu kriterler 27/12/2018 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

PDF formatı için tıklayınız.

Başa Dön