BİLİŞİM PERSONELİ İLANI (25/03/2019 - 10/04/2019)

Sözleşmeli Bilişim Personeli İlanı

Başvuru Tarihi: 25.03.2019 - 10.04.2019

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 26/04/2019 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 1 (bir) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

İlanda istenilen belgelerde dikkat edilmesi gereken hususlar:

a) Belgelerin asılları yada noter onaylı aslı gibidir kaşeli halleri olmalıdır.

b) En az iki(2) programlama dilini bildiğini gösteren belgeler:

1. Transkriptte yazılım dilinin adı açık olarak belirtilmeli ya da

2. Dersin alındığı üniversitenin web sayfasından veya üniversiteden onaylı olarak alınan onaylı ders içerik belgesinde yazılım dilinin açık olarak belirtildiği ders içeriği ya da

3. Çalışılan iş yerinden alınan, kullanılan yazılım dillerinin açık olarak belirtildiği imzalı ve kaşeli tecrübe belgesi ya da

4. Yazılım dilinin belirtildiği kurs katılım sertifikalarının orjinali yada doğrulanabilir hali.

c) Mesleki Tecrübe Şartını gösteren belgeler: çalışılan iş yeri ya da kurumdan alınan, yapılan görevin adını, çalışılan süreyi ve mahiyetini belirten onaylı ve kaşeli belge.

d) E- Devletten alınacak olan belgeler e-Devlet Belge Doğrulama QR kodunu içermeli ve doğrulanabilir olmalıdır.

e) SGK hizmet dökümünün e-devletten alınması durumunda ‘barkodlu belge oluştur’ seçeneği kullanılarak belge dökümü alınmalıdır.

 

Sözleşmeli Bilişim Personeli ilanı için tıklayınız.

Başvuru formu için tıklayınız.

* Başvurular için: Abdullah ÇORUMLUOĞLU (Personel Daire Başkanlığı-0 232 329 35 35 Dahili:1356)

                            Fadime GÖLÇÜR ( Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – 0 232 329 35 35 Dahili: 1103)

 

Başa Dön