Formlar

Atama Başvuru Formu

İzin Formu

İZİN - Vekalet onayı - (Harcama Yetkilisi)

İZİN - Vekalet onayı - (Gerçekleştirme Görevlisi)

Geçiçi Görevlendirme Bilgi Formu

İdari Personel Nakil Taleplerinde Doldurulması Gereken Form

Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi Atama Jürilerinde Görev Alan Öğretim Üyeleri Jüri Üyeliği Ücret Talep Formu 

 Aile Durumu  Bildirim Formu

 Aile Yardımı Bildirim  Formu

 Aile Durum Bilgileri Formu (Birim)

 Kadro Talep Formu

 Araştırma Görevlisi (50/d) Değerlendirme Bilgi Formu

 Pasaport Talep Formu

 İlişik Kesme Formu

 İlişik Kesme Formu (Diş Hekimliği Fakültesi İçin)

 Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuruda Bulunurken Asgari Koşulları Taşıdığına dair Beyanname (Ön Değerlendirme Formu)

         ► Fen Bilimleri Alanı İçin; 

                 * Profesörlük Başvuru Bildirim Formu
                 * Doçentlik Başvuru Bildirim Formu
                 * Doktor Öğretim Üyesi Başvuru Bildirim Formu

         ► Sağlık Bilimleri Alanı İçin;

                 * Profesörlük Başvuru Bildirim Formu
                 * Doçentlik Başvuru Bildirim Formu
                 * Doktor Öğretim Üyesi Başvuru Bildirim Formu

         ► Sosyal Bilimleri Alanı İçin;

                 * Profesörlük Başvuru Bildirim Formu
                 * Doçentlik Başvuru Bildirim Formu
                 * Doktor Öğretim Üyesi Başvuru Bildirim Formu

Ön Değerlendirme Komisyonu Kararı (Örnek)

2014/2 Sayılı Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi ve Uzman atama süreçleri ile ilgili Genelge'nin eklerine ulaşmak için tıklayınız.

Öğretim Elemanı Başvuru Formu

Mal Bildirim Formu

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu


Başa Dön